Posts Tagged ‘2012’

text apărut în revista , nr.7-8/2012.

Grea misie să scrii despre vreo carte a lui Gabriel Liiceanu. Nu ştiu să existe, în anii postdecembrişti, vreo personalitate culturală mai controversată decât filosoful păltinişan. Privit deopotrivă cu admiraţie şi cu ură, Liiceanu a avut mereu postura unui ins aflat într-o perpetuă stare de consternare. A şi declarat, la un moment dat, că zilnic se loveşte de ceea ce el ar numi „lucruri strigătoare la cer” dar care, tocmai datorită enormităţii lor şi uşurinţei cu care contemporanii le digeră, devin banale.

„Estul naivităţilor noastre”, volumul de interviuri pe care l-a publicat recent la editura Humanitas, poartă subtitlul (naiv, vor spune scepticii) „Oare ne putem apăra prin cuvinte?”. Răspunsul, după parcurgerea celor 27 de convorbiri, rămâne necunoscut. Frapant în tot acest demers al lui Liiceanu de a se face ascultat este modul în care reuşeşte să comunice chestiuni aparent complicate. Gabriel Liiceanu are un har exatraordinar în a desface un concept în părţile sale esenţiale şi de a-l dezvălui, clar şi concis, în toată splendoarea sau, după caz, hidoşenia sa. De aceea e atât de greu de înţeles cum de un discurs elegant, încărcat de valenţe culturale, cu trimiteri la logica elementară şi la o minimă etică salvatoare, stârneşte, totuşi, dezaprobarea asiduă a unora dintre contemporanii săi. Nu sunt dintre aceia care consideră că orice atac la ideile lui Gabriel Liiceanu constituie un mod abject de argumentare ad hominem, însă nici nu cred că majoritatea aserţiunilor sale despre ce s-a întâmplat cu societatea românească de după 1989 pot fi desfiinţate prea lesne.

Filosoful, exilat din austeritatea turnului de fildeş unde l-au plasat toate clişeele răsuflate ale celor care trimit intelectualii doar la reflecţie solitară, s-a hotărât să iasă în agora şi să pună la dispoziţia celor dispuşi să-l asculte toată priceperea sa. O şi spune, răspicat, în volumul de faţă: „După ’90, mi-a devenit din ce în ce mai limpede că nu mai cred în discursul pur filozofic de tip speculativ-german, care se soldează cu cărţi pline de note de subsol şi cu o anumită paradă de erudiţie. Cu vârsta, am început să cred că, dacă ai ceva de spus, trebuie să poţi s-o faci în cuvinte care ajung la toţi şi că toată lumea are să se recunoască într-un dialog cu tine. […] Mi-am zis că dacă Dumnezeu mi-a dat un dar care se numeşte exprimarea, dacă pot să exprim mai bine ceea ce alţii simt şi nu pot exprima, atunci eu am o obligaţie faţă de ceilalţi. Trebuie să-i exprim, exprimându-mă” (p.246). Începând din primele zile ale acelui tulbure 1990, când „Apelul către lichele” făcea să se trezească în unii conştiinţa refuzului de a fi călcaţi din nou în picioare, şi până la acest volum cuprinzător care înglobează aproape toate luările semnificative de poziţie ale lui Gabriel Liiceanu, editorul Humanitasului a traversat o perioadă de prelungi frământări interioare, provocate, evident, de convulsiile lumii în care i-a fost dat să trăiască. Radiografia tuturor acestor tare ale societăţii româneşti este preocuparea constantă a autorului şi temă centrală a acestui volum.

În primul rând, tragedia primordială a noii orânduiri de după 1989 a fost, în opinia lui Liiceanu, nu doar preluarea abuzivă a puterii de către figurile reaşapate ale vechilor tovarăşi, ci, mai ales, confiscarea brutală a discursului public şi, pe cale de consecinţă, trivializarea acestuia. Limba de lemn a foştilor activişti nu s-a schimbat fundamental în intenţii, ci doar şi-a tăiat cuvintele în stofa discursului de tip nou şi, cum altfel,  „ieuropean”. Limbajul – devenit din nou armă a manipulării – nu a trecut, aşadar, printr-o perioadă de restructurare ideologică, ci şi-a continuat nestingherit drumul către pervertirea conştiinţelor.Amărăciunea cu care autorul „Apelului către lichele” constată acest lucru nu are nimic de-a face cu vreo tentivă de incriminare a unor concetăţeni debusolaţi şi manevraţi mişeleşte (Liiceanu e străin, ce-i drept, de verva demolatoare a unui Ţuţea care considera că a făcut temniţă pentru un popor de idioţi), ci mai degrabă cu stupoarea provocată de faptul că un asemenea demers naţional de re-îndobitocire e posibil pe fondul unui scenariu al dobândirii libertăţii.

În al doilea rând, surprinzătoare prin sofismul etic care îi stă ca fundament este ideea unei reconcilieri candide cu trecutul comunist, a unui „pupat toţi piaţa endependenţi”. Gabriel Liiceanu are, şi în această chestiune, o părere fermă. În dialogul purtat cu Iosif Sava („Serată muzicală. Zece oameni care trebuie împuşcaţi pentru a avea linişte în ţară” – straşnic titlu!, p.79-140), el trasează clar contururile etice ale putinţei de a ierta, sugerând că acest act nu are „eficienţă” morală decât atunci când răul care stă la baza iertării a fost individual, şi anume în acele cazuri în care însăşi victima decide să-l izbăvească pe călău de păcatul său. Pe cale de consecinţă, nu putem, moralmente vorbind, să practicăm uitarea milioanelor de victime ale opresiunii comuniste şi iertarea celor vinovaţi de această tragedie istorică. Un astfel de gest – global, diluat şi esenţialmente fals – ar reprezenta nu doar o depăşire a calităţii morale proprii ci, mai grav, un adevărat scandal etic.

Nu lipsesc din acest volum exhaustiv nici referirile la Noica (străbătute mereu de un fior al admiraţiei nesmintite a emulului faţă de profesorul său, operând chiar şi în cazurile, discutabile, ale piruetelor cu iz legionar ale maestrului), nici viaţa culturală românească de azi (unul dintre cele mai agasante interviuri este cel acordat de Gabriel Liiceanu lui Ovidiu Şimonca, în care editorul trebuie să dea seamă de fiecare leuţ al editurii pe care o patronează) şi nici desele evocări fulgurante ale prietenilor (Andrei Pleşu, Monica Lovinescu, Virgil ierunca, Vlad Zografi ş.a.). Despre dificultatea traducerii lui Heidegger în româneşte, precum şi despre receptarea publică a volumului „Fiinţă şi timp”, una dintre cele mai ambiţioase proiecte filosofice ale secolului XX, Gabriel Liiceanu vorbeşte cu pasiunea dascălului care-şi vede înfăptuite aspiraţiile. Mai puţin relaxat – deşi se străduieşte să pozeze în individul neatins de calomniile îndreptate împotriva sa – ni se arată Liiceanu în dialogul cu Cristian Teodorescu, referitor la acuzaţiile aberante de plagiat formulate de ziarişii de la Ziua, care au încropit un adevărat serial al demolării şi al demitizării unui personaj public aflat, până la acel moment, într-o aproape perfectă stare de intangibilitate. Liiceanu răspunde cu calm şi cu migală tuturor acuzelor, considerând că intenţia defăimătoare a publicaţiei respective are mai degrabă conotaţii politice decât miză culturală.

Cu ce rămâi după lectura acestei colecţii de întrebări şi răspunsuri? Cu o mărturie curată şi clară a nedumeririlor legitime, cu o colecţie vivantă de portrete ale epocii, cu reţete sănătoase pentru depăşirea unor răfuieli sterile şi obositoare în marginea unui trecut voit volatil, cu modalităţi de a-ţi face mai uşoară resemnarea în faţa destinului colectiv românesc în tranziţie şi, peste toate acestea, cu imaginea unei lumi în care lucrurile cele mai complexe au, de regulă, rezolvări spectaculos de simple, pornite nu din furie revanşardă, ci din constatarea matură a evidentului: „Nu poţi să treci prin patruzeci şi cinci de ani de teroare fără să te întrebi cine i-a făcut cu putinţă. Nu poţi să închizi ochii în faţa unor asemenea crime, pentru că atunci îţi baţi joc de istoria ta şi degradezi ideea de om, pentru că atunci acreditezi crima ca mijloc de viaţă şi ca formă firească de funcţionare a unei societăţi. Patima cu care vorbesc acum nu vine din îndârjire, ci ea e provocată de obtuzitatea unora la lucruri ca acestea, care se scaldă în evidenţă” (p.102).

(Gabriel Liiceanu, Estul naivităţilor noastre, ed. Humanitas, 2012)

Asta e o carte pe care am citit-o dintr-o suflare. Aveam deja altele citite înainte (despre care ar fi trebuit să scriu înaintea acesteia) însă urgenţa pe care am simţit-o parcurgând paginile din Noaptea mi-a stârnit emoţii contradictorii.

Nu credeam că mai pot fi impresionat de mărturiile celor care au văzut moartea cu ochii, în lagărele de exterminare de la Auschwitz. M-am înşelat. Oroarea n-are limite. Şi nu credeam că voi putea vreodată găsi atâta înţelegere în nişte cuvinte simple, dar care, tocmai datorită faptului că sunt simple, produc efecte halucinante. Elie Wiesel, autorul cărţii, spune la un moment dat că, de fapt, în ceea ce priveşte teroarea de la Auschwitz, lucrurile stau taman invers decât crede lumea: acolo, deţinuţii nu se străduiau să trăiască, ci încercau să se adapteze morţii. E un paradox atât de grăitor şi de succint, încât îţi taie respiraţia. Iar ceea ce premiantul Nobel pentru pace (1986) povesteşte în această carte te lasă, încă o dată, uimit, ruşinat şi învins.

Totul e descris într-o limbă a coabitării cu spectrul morţii. Cuvintele au tăietura exactă, sunt smulse cu greu din realitatea înconjurătoare (care deseori pare o punere în practică a unui scenariu tâmpit şi odios) şi aplicate unor situaţii la limita insanităţii. Elie, în vârstă de doar 16 ani, e luat de acasă (Sighet) împreună cu familia şi dus la Auschwitz. Călătoria cu trenul, în vagonuri de marfă, fără lumină, hrană şi apă, are ceva din dramatismul culoarului verde, acela pe care păşesc condamnaţii la moarte, în America, pentru a-şi primi pedeapsa. Nu lipsesc tragediile minore (de parcă ceva, în tot acest hău, ar putea fi minor), care se lipesc de vieţile lor în cele mai nepotrivite momente (o femeie din vagon înnebuneşte pe drum, ţipând mereu că vede un foc în depărtare. Ironia face ca exact în momentul în care evreii ajung la Auschwitz, Elie să observe crematoriile, focul groazei şi al exterminării). Lupta pentru hrană, pierderea sentimentelor fireşti (unii oameni fură de la gura propriilor părinţi hrana), boala, epuizarea, munca, operaţiunea înfiorătoare a selecţiei (în urma căreia un medic decide cine continuă să muncească şi cine va lua drumul gazării), moartea care ajunge un element de decor, în faţa căruia nimeni nu îndrăzneşte să plângă, pentru că asta ar însemna o parţială acceptare a ororii, o trecere a acesteia din ficţiunea salvatoare în realitatea cruntă, imaginea bebeluşilor aruncaţi de vii în flăcări, a copiilor spânzuraţi şi a imenselor cuptoare care stau, ameninţător şi semeţ, în proximitatea aceasta a barbariei, toate acestea fac din cartea lui Wiesel un document extraordinar şi o teribilă oglindă a lagărului morţilor vii.

Elie Wiesel, totuşi, e conştient, la fel ca Herta Muller, că pentru unele chestiuni nu s-au inventat suficiente cuvinte. Punerea în propoziţii şi fraze a acestui necuprins al ororii reprezintă, din punctul lui de vedere, o mistificare a ruşinii, a vinii şi a crimei absurde. Limbajul e nefuncţional în condiţiile întâlnirii cu fapte inimaginabile. Cu toate acestea, dacă şi doar jumătate din tablourile terifiante ale cărţii se apropie de sinistrul adevăr, avem măcar o privire pe gaura cheii asupra celui mai odios experiment uman menţionat vreodată de istorie.

O carte care te lasă fără grai.

(Elie Wiesel, Noaptea, ed. Corint, 2012, trad. de Lia Decei)